0141-4012722, 9887777116
 •    info@winningteam.in
Winning Team Gold DirectorWinning Team Gold Director

Winning Team Gold Director 2018

October 2018

 • Ajay & Anita Vedhya
 • Ajay & Poonam Sharma
 • Birendra & Manju
 • Chandrikaben & Haribhai Parmar
 • Deewan Singh
 • Faujia Ali
 • Karan Thapa
 • Manoj & Anjani Baghel
 • Milan & Preeti Bhujbal
 • Mohan Lal Varma
 • Mohd Altaf
 • Mohd Asfak Khan
 • Naresh & Geeta Sharma
 • Noella Varela
 • Priyanka & Neeraj Dwivedi
 • Ranveer & Meenakshi Singh
 • Satjeet Rana
 • Sushil Yadav
 • Vijay & Shikha Sharma
 • Vikas Kaushik
September 2018

 • Ajay Vaidya
 • Arpit Moris
 • Arvind Yadav & Anita Devi
 • Ashish & Mamta Dalal
 • Ashish & Rekha Raghav
 • Bhagat Singh
 • Brjmohan
 • Dadasheb Metakre
 • Dalton Andrade
 • Gayatri & Sudesh Adhikari
 • Inderjeet Das
 • Lav Kumar Prajapati
 • Lovely & Rakesh
 • Maurice D'cruz
 • Md Asad
 • Ram Kumar & Lata Singh
 • Satywati & Santosh Awate
 • Sudhir & Aruna Ingale
 • Sushma & Pawan Sharma
 • T Shriniwas & Swapana
 • Tripti & Rajesh Srivastva
 • Usha Yadav
 • Vikeas & Sona Kevat
 • Yogita & Foolchand Nikalje
August 2018

 • Ajit Yadav & Sunita Devi
 • Amit Kadu
 • Bhushan Kalai
 • Dr Sajij Shaikh
 • Jaswant & Manisha Miholia
 • Jaswinder Kaur
 • K L Mali
 • Manoj & Surekha Mukane
 • Pradeep Sen & Juhi Sharma
 • Pradip & Paresh Barad
 • Pramod Kumar & Naina Devi
 • Pratheepa & Bosco
 • Ritesh Kumar & Sheetal Naagar
 • Shaik Khaja Pasha
 • Varsha Jayant Garule