0141-4012722, 9887777116
 •    info@winningteam.in
Winning Team Star DirectorWinning Team Star Director

Winning Team Star Director 2018

October 2018

 • Abdul Momin
 • Adv S K & Kanta Sharma
 • Ashok Sharma
 • Bhagat Singh
 • Dilip & Mamta Dwivedi
 • Kiran Masurkar
 • Lalit Kishor & Geeta Varaniya
 • Laxmi Raghunath Havanur
 • Priti Kaur & Gaganjot Singh
 • Vikramsinh Chauhan
 • Vishnu & Surya Prajapti
September 2018

 • Bhushan Kalai
 • Chaitrkant Gandrav
 • Om Seervi
 • Pratheepa & Bosco
 • Rajeev Prasad
 • Rajesh & Deepa Kashyap
 • Saleem & Shain
August 2018

 • Aashna
 • Amol & Sawari Mali
 • Anil Kumar & Anju Bala
 • Arvind Kumar & Geeta Tripathi
 • B K & Anu Nigam
 • Dr Ashok & Rekha Suman
 • Dr Sajid Shaikh
 • Kiran Masurkar
 • Md Saleem Shaheen
 • Pawan & Rekha Yadav
 • Pragnesh & Bhavika Toraniya
 • Rashmi & Rupesh Kumar Singh
 • Roopkishor & Pravesh Kushwah
 • Santosh & Swati Gupta
 • Santosh Kumar Singh
 • Sheetal Patel
 • Sunita & Dr Ashwani Kumar
 • Vaishali & Pratik Shah